Cennik
usług rachunkowychJL PRIMUS
Biuro Rachunkowe


Sposób rozliczania z US liczba pozycji księgowych* w miesiącu Cena netto Cena brutto
Ryczałt ewidencjonowany
bez VAT
dowolna 100,00 123,00
Ryczałt ewidencjonowany
Z VAT
0-50
50-150
150 i więcej
150,00
200,00
250,00
184,50
246,00
307,50
Księga Przychodów i Rozchodów
Bez VAT
0-30
30-50
50-100
100-150
150-200
więcej niż 200
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
do uzgodnienia
184,50
246,00
307,50
369,00
430,50
do uzgodnienia
Księga Przychodów i Rozchodów
z VAT
0-30
30-50
50-100
100-150
więcej niż 150
200,00
250,00
300,00
350,00
do uzgodnienia
246,00
307,50
369,00
430,50
do uzgodnienia
Księgi Handlowe
Z VAT
0-50
50-100
100-150
150-200
więcej niż 200
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
do uzgodnienia
615,00
1230,00
1845,00
2460,00
do uzgodnienia

Obsługa kadrowo-płacowa za osobę 30,00 36,90

 
Prace dodatkowe Cena netto Cena brutto
Założenie Spółki z o.o. 1000,00 1230,00
Założenie firmy jednoosobowej 200,00 246,00
Rozliczanie dotacji – prowadzenie dodatkowej ewidencji połowa miesięcznej opłaty połowa miesięcznej opłaty
Sporządzenie polityki rachunkowości 1000,00 1230,00
Sporządzenie wezwań do zapłaty 10,00 12,30
Przygotowanie sprawozdań do GUS 30,00 36,90
Sporządzanie raportów kasowych-strona 30,00 36,90
Sporządzenie umów zleceń, o dzieło-sztuka 20,00 24,60
Zamknięcie roku, sporządzenie sprawozdania finansowego miesięczna opłata miesięczna opłata
Sporządzenie wniosku kredytowego do banku/KPiR 50,00 61,50
Sporządzenie wniosku kredytowego do banku/Księgi Handlowe 150,00 184,50
Sporządzenie korekty do ZUS, US z winy klienta 30,00 36,90
 

*pozycja księgowa to każde pojedyncze księgowanie dotyczące danej operacji gospodarczej, a więc jedną pozycją księgową będzie:
 • zaksięgowanie faktury kosztowej, zakupowej,
 • zaksięgowanie innego dokumentu kosztowego np.: rozliczenie wyjazdu służbowego, polisy, otrzymanej noty obciążeniowej,
 • zaksięgowanie faktury sprzedażowej, noty uznaniowej itp.,
 • zaksięgowanie jednego przelewu bankowego - każda płatność na wyciągu bankowym to jedna pozycja (każdy wpływ lub wypływ widoczny na wyciągu bankowym jest osobną operacją), również pozycją księgową są takie operacje jak pobranie prowizji przez bank, odsetki uznaniowe itp.,
 • zaksięgowanie jednego KW lub KP z raportu kasowego,
 • zaksięgowanie rozliczenia zaliczki,
 • zaksięgowanie kompensaty,
 • inne księgowania sporządzane na koniec miesiąca liczone jako osobne, w szczególności:
 • a) księgowanie naliczenia amortyzacji,
  b) księgowania naliczenia list płac,
  c) księgowanie rozliczenia podatku VAT,
  d) księgowanie rozliczeń międzyokresowych,
  e) inne księgowania tego typu niezbędne do prowadzenia ksiąg.

Podane ceny są cenami bazowymi.

Usługi nieobjęte cennikiem są realizowane dopiero po ustaleniu ceny.